برای مشاهده تصاویر و اخبار مجتمع بزرگ آبشار (پروژه شهید کشوری اصفهان) به کانال تلگرام ما بپیوندید.

آدرس کانال:

t.me/absharkeshvari