مجموعه نیلوفر

مجموعه نیلوفر، مجموعه ای در جنوب مجتمع مسکونی آبشار و شامل بلوک هایی با نام های E25  ، E26  ، E27 ، E28 ، E29  ، E30 ، E31 ، E32  که اعضای خانواده نیلوفر را تشکیل می دهند.

 

niloofar.gif


هر بلوک 10 طبقه و در هر طبقه 8 واحد و در مجموع 640 واحد مسکونی موجودی حساب نیلوفراست.
مساحت واحد ها بین 118 متر مربع تا 142 متر مربع چرخ می خورد.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
دارای 2 طبقه پارکینگ ، 2 آسانسور نفربر و 2 آسانسور باربر.
نظام سرمایشی و گرمایشی در این مجموعه به ترتیب کولر آبی و موتور خانه مرکزی می باشد.

 

niloofar-2.gif


عظمت این مجموعه در سطح زیربنای آن نهفته است: 116/032متر مربع.

در اردیبهشت 1388 انگشت انتخاب بیش از 260 عضو از اعضاء محترم فاز4 بر روی واحد های این مجموعه قرار گرفت وبیش از 260 واحد از مجموعه نیلوفر سهم اعضاء محترم فاز 5 شد.

 

niloofar-1.gif

تمامی بلو ک های مجموعه نیلوفر تحویل آعضا گردیده.