مجموعه شقایق

آبی آسمان ، صورتی ساختمان ، سنت نمای آجر نشان ، همه حکایت از مجموعه ای دارد با نام شقایق .

 

shqayegh1.gif

 

shqayegh2.gif


15 بلوک ، هر بلوک 5 طبقه ، هر طبقه 4 واحد . به عبارتی دیگرشقایق مجموعه مسکونی 300 واحدی است .
مساحت زیر بنایش بالغ بر  51/090 متر مربع می باشد.
کوچکترین واحد 119 مترمربع مساحت دارد و بزرگترین آن 140 مترمربع .
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
ذکر یک طبقه پارکینگ و آسانسور بلوکهای این مجموعه نیز خالی از لطف نیست .
مجموعه شقایق به سال 1386 پس از تحویل قطعی ، کلیه اعضاء فاز 2 را در دل خود جای داد .
به تقریب می توان گفت جمعیت ساکن در این مجموعه بیش از 1200 نفر است.