مجموعه مریم و نسترن

نسترن ومریم از نخستین پروژه هایی که در مجتمع بزرگ آبشار فعل آغازیدن را صرف نموده اند .

maryam-nastaran1.gif

maryam-nastaran2.gif

مجموعه نسترن را 128واحد مسکونی و مجموعه مریم را 132واحد مسکونی تشکیل  می دهد .
زیر بنایی به مساحت 620 /39 مترمربع شامل 43بلوک میباشد.
بلوک ها دو طبقه و چهار طبقه هستند که یک طبقه پارکینگ نیز در خود جای داده اند.
52 متر مربع و 152 متر مربع حداقل و اکثر مساحت واحدهای این دو مجموعه است .
شامل واحدهای دو خوابه و سه خوابه می باشد .
انتخاب واحدهای آن توسط اعضای فاز 1 انجام شده و به سال 1383 تحویل گردیده است .
حسابی سر انگشتی نشان از آن دارد که جمعیتی بالغ بر 1000 نفر در این  دو مجموعه سکنی گزیده اند .