مجموعه ورزشی


اصفهان، امروز یکی از قطب های ورزشی کشور محسوب می گردد. حمایت های بخش دولتی و خصوصی از ورزش این استان موفقیت های بین المللی را برای ورزش کشور به همراه داشته است اما با توجه به جمعیت علاقمند به ورزش و پتانسیل های موجود، امکانات ورزشی پاسخگوی نیاز ورزشکاران و ورزش دوستان نیست. در مجتمع بزرگ آبشار زمینی به وسعت 83115 متر مربع به احداث زمینهای ورزشی اختصاص داده شده است تا سرمایه گزاران بتوانند در این زمینه پاسخگوی نیاز ورزشی کشور باشند.

F31.jpg

F37.jpg

F38.jpg