مجموعه مینو

آمیزه ای از سنگ و آجر، نمای مجموعه ای را شکل داده است که نامگذاران نام جمع آن را مینو نامیده اند.

minoo.gif

در شناسنامه مجموعه مینو پنج بلوک با نامهای G20  ، G22 ، F16 ، F21 ، F23 و F24 نقش بسته است .
تیپ G با داشتن 7 طبقه و هر طبقه 4 واحد سهم 56 واحدی در این مجموعه داراست.
تیپ F  با داشتن 9 طبقه و در هر طبقه 6 واحد سهم 216 واحدی را در این مجموعه از آن خود کرده است .
مجموعه مینو ، مجموعه 272 واحدی است.
از مساحت واحد ها باید گفت در تیپ G از 122 متر مربع تا 156 متر مربع و در تیپ F از 114 متر مربع تا 142 متر مربع متغیر است.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .

IMG_0720 copy
40/310 متر مربع، عدد زیر بنای مجموعه مینوست.
ساکنین هر بلوک از 2 طبقه پارکینگ بهره مند می شوند.
انتقال ساکنین تیپ G  را دو آسانسور و ساکنین تیپ F را 4 آسانسور بر عهده گرفته اند.
سیستم پکیج در تیپ G  و موتور خانه مرکزی در تیپ F گرما بخش کانون خانواده های ساکن در مجموعه مینو خواهد بود. با اتاق های کولر تعبیه شده در هر واحد ، گرمای تابستان به هوایی مطبوع مبدل خواهد شد.
در اردیبهشت 1388 این واحد ها مورد انتخاب اعضاء فاز 4 قرار گرفت و  اکثر بلوکهای این مجموعه در اختیار اعضا قرار گرفته است.

minoo-1.gif