مجموعه مینا

اینجا مجموعه میناست که در جنوب شرقی مجتمع مسکونی آبشار ، 4 نقطه از سقف مینایی پروژه شهید کشوری را شکافته است.

DSC_0631 copy

در شناسنامه این مجموعه نام 4 بلوک E2  ، 3E ،4E و E5  و M خود نمایی می کند.
هر بلوک E 10 طبقه و در هر طبقه 8 واحد موجود است. بلوک M دارای 18 طبقه و 226 واحد می‌باشد.
به شکل بهتر می توان گفت مجموعه مینا 320 صاحب خانه دارد.
امر جابجایی ساکنین و بار همراهشان در هر بلوک را 2 آسانسور نفر بر و 2 آسانسور باربر برعهده گرفته اند.
2 طبقه پارکینگ در بلوکهای تیپ E آشیانه امنی برای وسایط نقلیه خواهد بود.
مساحت واحد ها از 118 متر مربع تا 142 متر مربع متغیر است.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
سطح زیر بنای مجموعه مینا 58/016متر مربع می باشد.
در گرمای تابستان ، کولر آبی و در سرمای زمستان موتور خانه مرکزی وظیفه تعدیل دما را برعهده دارند.

در اردیبهشت ماه 1388 ، بیش از 100 واحد از مجموعه مینا توسط اعضاء محترم فاز 4 انتخاب گردید.
اعضاء محترم فاز 5 نیز بیش از 200 واحد از این مجموعه را در سال 1389انتخاب نموده اند.

تمامی واحد های مجموعه مینا تحویل اعضا گردیده .