مجموعه مسکونی ناز فاز 6

 

مجموعه مسکونی ناز شامل 4 بلوک با نام های Q1a – Q1b- Q1c و Q1d است، که مساحت عرصه این مجموعه بالغ بر 29404 متر مربع می باشد.
تعداد طبقات مسکونی این بلوک ها 17 و طبقات همکف و پارکینگ این مجموعه ها 3 طبقه می باشد. این بلوکها از آسانسور نفر بر و باربر بهره مند گردیده اند. 
در هر طبقه تعداد 12 واحد مسکونی را می توان مشاهده نمود.
برج مسکونی Q1C بلندترین برج مسکونی مجتمع بزرگ آبشار خواهد بود که 22 طبقه مسکونی را شامل می شود.