میخک 1 ، 2 و 3

اینجا را مجموعه میخک 1و2 نام نهاده اند.

m-1.jpg

12 بلوک،هر بلوک 4 طبقه وهر طبقه 2 واحد را شامل میشود.
به سخنی بهتر،مجموعه میخک 1 و2 هر کدام 48 واحد و مجموعاً دارای 96 واحد می باشد.
نیمی از این مجموعه دو خوابه و نیمی از آن سه خوابه و مساحت از 106 متر مربع تا 109 متر مربع متغیر است.                                                                           یک طبقه پارکینگ و یک آسانسور را نیز باید به جمع امکانات هر بلوک اضافه کرد .
پیشرفت فیزیکی مجموعه میخک 1و2 را می توان 100% تخمین زد.

در ناحیه شمال شرقی مجتمع بزرگ آبشار اسپادانا 3 برج بالا بلند مثلثی را شکل می دهند با نام مجموعه میخک 3 .

 

63-1.jpg


3 بلوک ، هر بلوک 7 طبقه ، هر طبقه 3 واحد را شامل می شود . سرجمع مجموعه میخک 3 مجموعه ای 63 واحدی است.
مساحت واحد ها از 112 متر مربع تا 144 متر مربع میباشد.
واحدهای 2 خوابه و 3 خوابه هستند.
هر بلوک یک طبقه پارکینگ و یک آسانسور در خود جای داده است.
گرمایش آن با فناوری پکیج و سرمایش آن با کولرهای آبی حمایت می گردد .
رقم مساحت زیر بنای کل مجموعه 10/
530 متر مربع میباشد.
واحدهای این مجموعه نیز تحویل اعضا گردیده است.

 63-2.jpg