مجموعه های  تجاری

 

مجتمع تجاری شماره یک

مجتمع تجاری خلیج فارس

مجتمع تجاری تاراز

مجتمع تجاری پرند

مجتمع بزرگ آبشار به لحاظ مجموعه های تجاری و خدماتی در مقایسه با اکثریت قریب به اتفاق نوشهرهای ایران اسلامی اگر موصوف صفت بی نظیر نگردد، حتماً کم نظیر خواهد بود .
در این راستا شش مجموعه تجاری با کاربری‌های متنوع که در طرح مجتمع پیش بینی شده بود ، ساخته شده. کاربری‌ها به طوری تقسیم بندی گردیدند که  بتواند سبد مایحتاج روزانه‌ای ساکنین مجاور خود را تأمین نماید .

 

Untitled-1 copy