مجموعه لادن

E6 ، E7 ، E8 ، E9، E10 ، E11 ، E13   در کنار یکدیگر جمعی را تشکیل داده اند که نام گذاران نام این جمع را مجموعه لادن گذارده اند.

 

DSC_0629 copy


اطراف مجموعه  لادن را مجموعه های مینو ، مینا و نیلوفر احاطه کرده اند.
تیپE  در
10 طبقه و در هر طبقه 8 واحد موجود است و7 بلوک از  تیپ E مجموعه لادن را  مجموعه 560 واحدی نموده است.

عدد 434/111 متر مربع زیربنا ، عظمت مجموعه لادن را نشان می دهد.
در تیپ E مساحت واحد ها بین 118 متر مربع و 142 متر مربع چرخ می خورد ودارای 2 آسانسور نفر بر و 2 آسانسور بار بر می باشد.
ذکر 2 طبقه پارکینگ آن نیز خالی از لطف نیست.
واحدهای این مجموعه شامل دو خوابه و سه خوابه می باشند .
همچنین می توان به نظام گرمایشی و سرمایشی آن اشاره نمود که از موتور خانه مرکزی و کولر آبی بهره خواهد می برد.
تمامی بلوک های مجموعه  لادن تحویل اعضا گردیده .