آدرس مجتمع مسکونی آبشار(پروژه شهید کشوری اصفهان) :
انتهای اتوبان شهید کشوری – میدان شهید قوچانی
مجتمع بزرگ آبشار.خیابان بوستان 3

کدپستی:
8169357464

صندوق پستی :
81465/753

سامانه پیام کوتاه sms
100001010

پست الکترونیک : info@omran-abshar.com

تلفن گویا : 9-36343326- 031

دورنگار دبیرخانه : 36343343- 031

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن و دورنگار : 36343331- 031

پست الکترونیک : pr@omran-abshar.com