مجموعه های تجاری

F47.jpg


اصفهان یکی از مراکز اصلی صنعت و تجارت کشور به است. از این رو ساخت مجموعه های تجاری یکی از نیازهای این کلان شهر به شمار می رود. مجتمع بزرگ آبشار باتوجه به قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی ویژه و همچنین نزدیکی به راه آهن، فرودگاه و اتوبان های شهر اصفهان فرصت مناسبی برای سرمایه گزاران بخش تجارت فراهم آورده است. ساخت یکی از بزرگ ترین مراکز تجاری خاورمیانه و چندین مرکز تجاری بزرگ دیگر از برنامه های پیش بینی شده در بخش کلان شهری مجتمع بزرگ آبشار است.

F32.jpg

F34.jpg

F20.jpg