مجموعه آموزش عالی

آموزش اگرچه نیاز امروز بشر است به عنوان سرمایه¬ای نیز برای انسان به شمار می رود. نهضت نرم افزاری و تولید علم امروزه برای جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت محسوب می گردد. مجتمع آموزشی و آموز عالی در زمینی به وسعت 108 هزار متر مربع پیش بینی شده است تا پاسخگوی این نیاز جامعه باشد.

F55-ok.jpg