مجموعه یاس

اینجا مجموعه 320 واحدی یاس است.

8 بلوک، هر بلوک 8 طبقه ، هر طبقه 5  واحد ، مجموعه های یاس  2 و یاس 3 را تشکیل می دهد.
اشاره به دو طبقه پارکینگ و دو آسانسور در هر بلوک این مجموعه نیز ، خالی از لطف نمی تواند باشد .
مساحت واحدها از 107 متر مربع آغاز و به 118 متر مربع ختم می گردد .
کمی دقت به رقم زیر بنای مجموعه بزرگی آن را ملموس تر می کند :
55/
504متر مربع .


همه واحدهای این مجموعه دو خوابه هستند.
گرمایش آن از موتور خانه مرکزی و سرمایش آن از کولرهای آبی جداگانه تغذیه می شود .
تمامی واحدهای این مجموعه تحویل اعضاء گردیده است .
چهار بلوک ابتدایی با نام یاس 2 ، 160 عضو از اعضای فاز 3 را در سال 1386 در آغوش خود جای داده است .
چهار بلوک دوم با نام یاس 3 ، بین اعضای فاز 1و فاز 3 تقسیم شده است.

 

yas3.gif