برای مشاهده تصاویر و اخبار مجتمع بزرگ آبشار (پروژه شهید کشوری اصفهان) به کانال تلگرام ما بپیوندید.

آدرس کانال:

@absharkeshvari

 

map